Chính sách bảo mật

Chính sách Bảo mật

Chào mừng bạn đến với Trường Trung cấp Y tế Cao Bằng. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và đảm bảo tính riêng tư và an toàn cho mọi người sử dụng trang web của chúng tôi. Trang chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Đề nghị bạn đọc kỹ và hiểu rõ nội dung này trước khi tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi.

Thông tin thu thập

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn qua các phương tiện sau đây:

  1. Thông tin cá nhân cung cấp từ bạn: Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, số điện thoại khi bạn liên hệ với chúng tôi qua mẫu liên hệ hoặc các kênh khác.
  2. Thông tin tự động thu thập: Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, các dữ liệu tự động có thể được thu thập, bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, hệ điều hành, và các thông tin về hoạt động của bạn trên trang web.

Mục đích sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

  1. Liên hệ và hỗ trợ: Chúng tôi sử dụng thông tin bạn cung cấp để trả lời câu hỏi của bạn và cung cấp hỗ trợ khi bạn liên hệ với chúng tôi.
  2. Gửi thông tin và cập nhật: Nếu bạn đồng ý, chúng tôi có thể gửi thông tin và cập nhật qua email về các sự kiện, khóa học, hoạt động nghiên cứu, và tin tức liên quan đến Trường Trung cấp Y tế Cao Bằng.
  3. Tối ưu hóa trải nghiệm trang web: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin tự động thu thập để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web, đảm bảo tính tương thích và bảo mật của nó.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn và không chia sẻ, bán hoặc tiết lộ thông tin cho bên thứ ba ngoại trừ trong các trường hợp có yêu cầu pháp luật hoặc khi chúng tôi cần thực hiện các biện pháp bảo vệ an ninh thông tin.

Quyền của bạn

Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa, hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn khỏi hệ thống của chúng tôi bất kỳ lúc nào. Để thực hiện quyền này hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp bên trên.

Sự thay đổi trong chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này theo thời gian để phản ánh các thay đổi trong cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Bất kỳ sự thay đổi nào sẽ được cập nhật trên trang web này.

Chúng tôi cảm ơn bạn đã tin dùng và sử dụng trang web của Trường Trung cấp Y tế Cao Bằng. Chúng tôi cam kết duy trì tính bảo mật và riêng tư của thông tin cá nhân của bạn.