Trang chính
 
 
Trang nhất
 
 
Tổ chức
 
 
Tổ chuyên môn
 
 
Văn bản
 
 
Tổ chức
 
 
Downloads
 
 
Albums
 
 
Liên hệ
 
 
Khoa học
 
 
Vi tính
 
 
Giới thiệu
 
 
Bạn đọc viết
 
 
Liên kết site
 
 
Dịch thuật
 
 
Cười
 
 Tin xem nhiều 
Kết quả tuyển sinh trung cấp Y tế Cao Bằng năm 2014
Trường Trung cấp Y tế Cao Bằng thông báo tuyển sinh hệ trung cấp chuyên nghiệp năm 2015
Kết quả xét tuyển sinh Trung cấp Y tế Cao Bằng năm 2013
Kế hoạch tổ chức Hội thi văn nghệ chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2013
Thông báo tuyển sinh trung cấp Y tế Cao Bằng hệ chính quy năm 2014
Trường Trung cấp Y tế Cao Bằng ra quân tình nguyện hè 2013
Quyết định về việc thực hiện chế độ học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2012 - 2013
Đoàn viên trường Trung cấp Y tế Cao Bằng tham gia ngày hội gấp hoa đăng
Kế hoạch thi đua đợt thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11
Lễ kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2014)
 Liên kết Website 
Đang khởi tạo các Logo...

 Trực tuyến trên site 
 Khách: 001
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 001
 Hits 000324473
IP của bạn: 54.163.202.229
 
Trang nhất 26.11.2015 10:11

Thông báo tuyển sinh Trung cấp Y tế Cao Bằng hệ chính quy
Thông báo tuyển sinh Trung cấp Y tế Cao Bằng hệ chính quy

[07.10.2015 07:24]
Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-SYT ngày 16 tháng 01 năm 2015 của sở Y tế Cao Bằng về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 cho trường Trung cấp Y tế Cao Bằng;Xem tiếp... (Đã đọc: 246)

Những bản tin khác

Trường Trung cấp Y tế Cao Bằng thông báo tuyển sinh hệ trung cấp chuyên nghiệp năm 2015
Đoàn thanh niên Trường Trung cấp Y tế Cao Bằng ra quân tình nguyện hè năm 2015
Thông báo: Lễ tốt nghiệp cho học sinh Y sỹ khoá 48 và Điều dưỡng khoá 14

Quyết định về việc thực hiện chế độ học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2012 - 2013
Quyết định về việc thực hiện chế độ học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2012 - 2013

[07.11.2013 03:22]
Căn cứ công văn số 539/CV-VX-UB ngày 17/10/1998 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội theo quyết định số 1121/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Căn cứ công văn số 1127/GD - KHTV của sở Giáo dục & Đào tạo về việc trình thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên trong các trường đào tạo công lập.
Xem tiếp... (Đã đọc: 662)

Những bản tin khác

Chức năng nhiệm vụ phòng đào tạo
Cơ cấu đội ngũ phòng Đào tạo

Chức năng nhiệm vụ phòng Hành chính - Tổ chức

[05.10.2010 19:49]
Phòng Hành chính - Tổ chức giúp Hiệu trưëng trong công tác hành chính, tổng hợp văn thư, lưu trữ, đối ngoại; trong việc sắp xếp tổ chức quản lý giáo viên và công chức. Thực hiện các chính sách chế độ đối với công chức, viên chức, bảo vệ nội bộ, thi đua, khen thưởng - kỷ luậtXem tiếp... (Đã đọc: 926)

Những bản tin khác

Cơ cấu đội ngũ phòng hành chính - tổ chức

Chức năng nhiệm vụ tổ môn KHCB

[05.10.2010 20:08]
Tổ bộ môn khoa học cơ bản chịu sự chỉ đạo của hiệu trưởng và có những chức năng, nhiệm vụ sau:Xem tiếp... (Đã đọc: 909)

Những bản tin khác

Cơ cấu đội ngũ tổ môn khoa học cơ bản

Chức năng nhiệm vụ tổ môn

[05.10.2010 20:07]
Chức năng nhiệm vụ các tổ môn có trách nhiệm tổ chức quá trình đào tạo, giảng dạy học tập và các hoạt động giáo dục theo chương trình...Xem tiếp... (Đã đọc: 898)

Những bản tin khác

Cơ cấu đội ngũ tổ môn Y học Lâm Sàng

Chức năng nhiệm vụ của tổ môn

[05.10.2010 20:10]
Chức năng nhiệm vụ các tổ môn có trách nhiệm tổ chức quá trình đào tạo, giảng dạy học tập và các hoạt động giáo dục theo chương trình...Xem tiếp... (Đã đọc: 878)

Những bản tin khác

Cơ cấu đội ngũ tổ môn Y học Cộng Đồng

Chức năng nhiệm vụ của tổ môn điều dưỡng

[05.10.2010 20:12]
Chức năng nhiệm vụ các tổ môn điều dưỡng chịu sự chỉ đạo của hiệu trưởng và có chức năng nhiệm vụ sau:Xem tiếp... (Đã đọc: 1054)

Những bản tin khác

Cơ cấu đội ngũ tổ môn điều dưỡng

Mục tiêu đào tạo dược tá

[15.10.2010 14:50]
Mục tiêu đào tạo dược tá
Sau khi kết thúc khóa học, người dược tá có khả năng:
Thực hiện được chức trách, nhiệm vụ của người dược tá, cụ thể cung ứng và hướng dẫn sử dụng thuốc thiết yếu hợp lý, an toàn hiệu quả.
Xem tiếp... (Đã đọc: 1207)

Những bản tin khác

Mục tiêu đào tạo y tá điều dưỡng thôn bản (y tá sơ học)
Mục tiêu đào tạo hộ sinh trung cấp
Mục tiêu đào tạo y sỹ đa khoa

Hội diễn văn nghệ chào mừng 33 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2015)
Hội diễn văn nghệ chào mừng 33 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2015)

[20.11.2015 06:58]
Thực hiện kế hoạch số 96 KH/ĐTN, tối 12/11/2015 tại Trường Trung cấp Y tế Cao Bằng đã tổ chức Hội diễn văn nghệ giữa các chi đoàn trong Đoàn trường.Xem tiếp... (Đã đọc: 53)

Những bản tin khác

Thông báo tuyển sinh các lớp ngắn hạn tại trường Trung cấp Y tế Cao Bằng
Hơn 400 thanh niên tình nguyện tham gia "ngày chủ nhật xanh"
Hội thảo đánh giá cuối năm 2015 và giai đoạn 2012 - 2015 các hoạt động của trường Trung cấp Y tế Cao Bằng do Ủy ban Y tế Hà Lan - Việt Nam hỗ trợ
 Tin mới nhất 
Hội diễn văn nghệ chào mừng 33 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2015)
Thông báo tuyển sinh các lớp ngắn hạn tại trường Trung cấp Y tế Cao Bằng
Hơn 400 thanh niên tình nguyện tham gia "ngày chủ nhật xanh"
Thông báo tuyển sinh Trung cấp Y tế Cao Bằng hệ chính quy
Hội thảo đánh giá cuối năm 2015 và giai đoạn 2012 - 2015 các hoạt động của trường Trung cấp Y tế Cao Bằng do Ủy ban Y tế Hà Lan - Việt Nam hỗ trợ
Danh sách học sinh các lớp Y49, Điều dưỡng 15,Hộ sinh 16,Dân số Y tế đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp lần 1
Thông báo lịch thi tốt nghiệp - Niên khóa: 2013 - 2015; Đối tượng: Y49 - Điều dưỡng 15 - Hộ sinh 16 - Dân số y tế 1
Báo cáo tự đánh giá
Thông báo ôn thi tốt nghiệp khoá Y49 - Điều dưỡng 15; Khoá Hộ sinh 16 - Dân số y tế 1
Truyền thông về chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi
 Tìm kiếm 
 Albums 
Hình 10
Hình: 11
Album: Hội diễn VN 20-11-2011
Hình 16
Hình: 17
Album: Hội diễn VN 20-11-2011
Hình 5
Hình: 7
Album: Hội diễn VN 20-11-2011
Hình 2
Hình: 4
Album: Hội diễn VN 20-11-2011
Website xây dựng trên cơ sở NK2
Trang web đang chạy thử nghiệm và chờ cấp phép của sở thông tin và truyền thông